آرام تر برانید! به پیچ نزدیک می شوید

  • 1 قطعه
  • 4:45 مدت زمان
  • 69 دریافت شده
تابلوی اخطاری پیچ های پی در پی، از دسته علائم اخطاری و هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی رایج در ایرانه که به رانندگان از وجود پیچ های پی در پی در ادامه مسیر هشدار می ده. تابلوهای هشدار دهنده بیشتر به شکل مثلث با رنگ زمینه سفید و حاشیه قرمزه.
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    عالی ۲۰ واقعا خوب بود
  • کاربر مهمان
    سلام من السا هستم
دسترسی سریع