خطر ریزش کوه

  • 1 قطعه
  • 5:39 مدت زمان
  • 79 دریافت شده
تابلوی «خطر ریزش کوه» یکی از ضروری ترین تابلوهای ترافیکی شهریه، چرا که در مناطق کوهستانی اغلب شاهد ریزش کوهیم. برای کاهش تلفات ناشی از ریزش کوه، نصب این تابلو در جاده های کوهستانی لازم و ضروریه....
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

قسمت های دیگر

دسترسی سریع