در جاده های بارانی و برفی چگونه برانیم؟

  • 1 قطعه
  • 5:02 مدت زمان
  • 101 دریافت شده
رانندگی در روزهای بارانی نسبت به دیگر روزها دشوار و قدری پیچیده است. چرا که خیابان های خیس یکی از عوامل مهم تصادفات رانندگی محسوب می شن و تنها رعایت نکات ایمنیه که از این لحظات، خاطرات خوب بارانی می سازن....
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    ون
  • کاربر مهمان
    ممنون از این که قصه های راهنمایی رانندگی را به بچه ها یاد می دهید😁😁😁😁😁😁😂

قسمت های دیگر

دسترسی سریع