چه کار کنیم که با کم ترین خطر از خیابون رد بشیم؟

  • 1 قطعه
  • 4:50 مدت زمان
  • 129 دریافت شده
بهترین راه رد شدن از خیابون استفاده از پل های عابر پیاده است، چون پل خیلی اَمنه. اگه نزدیکمون پلی نبود ولی تقاطع یا چهار راهی بود که چراغ راهنمایی و خط عابر پیاده داشت، بهتره که از اونجا رد بشیم. چراغ سبز مخصوص عابر، نشونه عبور از خیابونه.
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    پسر میخواد الفبای زندگی

قسمت های دیگر

دسترسی سریع