هنگام عبور از خیابون و پل عابر، به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

 • 1 قطعه
 • 5:55 مدت زمان
 • 112 دریافت شده
موقع رد شدن از خیابونی که خط داره باید اول گوشه خیابون بایستین و به طرف چپ خودتون نگاه کنین، اگه ماشینی نمی اومد شما می تونین تا وسط خیابون حرکت کنین. البته قبل از حرکت یه لحظه به سمت راست هم نگاه کنین، چون بعضی از موتور سوارها و....
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

 • کاربر مهمان
  راد خط
 • کاربر مهمان
  سلوم نه سلام
 • کاربر مهمان
  سلام
 • کاربر مهمان
  😀😀😀😀

قسمت های دیگر

دسترسی سریع