هنگام سوار و پیاده شدن از سرویس مدرسه، چه نکاتی اهمیت دارن؟

  • 1 قطعه
  • 4:50 مدت زمان
  • 65 دریافت شده
کودکان باید سعی کنن با دیدن سرویس مدرسه ذوق زده نشن و به طرف اون در وسط خیابون نَدَوَن، زیرا در این شرایط کودکان اغلب رفت و آمد اتومبیل‌ ها رو در خیابون از یاد می‌ برن و امکان تصادف با اتومبیل زیاد می شه....
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    خوب بود 😘😘

قسمت های دیگر

دسترسی سریع