چرا رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی لازمه؟

  • 1 قطعه
  • 4:18 مدت زمان
  • 28 دریافت شده
بخـش زیادی از مشکلات ترافیکی و تصادفات جاده ای و درون شهری، ناشی از رعایت نکردن قوانین و مقــررات راهنمایی و رانندگیه. قطعا با احترام به قانون، هم سفری امن تر و هم ترافیک روان و مطلوب تری خواهیم داشت....
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    نمیاد
  • کاربر مهمان
    نمیاد
دسترسی سریع