راهنما زدن

  • 1 قطعه
  • 4:29 مدت زمان
  • 17 دریافت شده
استفاده از «راهنما» در هنگام رانندگی برای مطلع کردن دیگر رانندگانیه که در مسیر در حال حرکتن. از راهنما در زمان هایی که قصد تغییر مسیر یا پارک کردن در مسیرهای دیگر رو دارین، استفاده می شه....
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین و مقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    آلی بود
دسترسی سریع