مجهز بودن ماشین به کیسه‌ هوا یا اِیربگ چه فایده ای داره؟

  • 1 قطعه
  • 5:34 مدت زمان
  • 28 دریافت شده
کیسه‌ هوا یا ایربگ، بالشتی اضطراریه که هنگام تصادف پر از باد شده و مانند محافظ بین سرنشین و خودرو قرار می‌ گیره. کیسه ‌های هوا بعد از کمربند‌های ایمنی، دومین وسیله‌ ای بودند که جهت ارتقای ایمنی خودروها مورد استفاده قرار گرفتن.
یکی ازنیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع